Dávní hrdinové

Dávní hrdinové: Vyzrazeni
Vyzrazeni
Dětská animovaná dobrodružná série vypráví příběh čtyř dětí na útěku před pronásledováním v Římě za doby císaře Nera.

<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ">Píše
se rok 64 před Kristem v&nbsp;Římě, kdy císař Nero začal hon
na křesťany. Křesťané totiž vzývali svého Krále a vyvyšovali
Ho nad Caesara. Nero zapálil Řím a vinil z&nbsp;toho křesťany, a
tak proti nim zahájil nové tažení, aby je všechny vyhladil.
Rodiny byly rozděleny a děti zůstaly bez domova. Mnoho křesťanů
bylo předhozeno lvům. Skupina dětí utíkala před ohněm a
skrývala se před vojáky. Nakonec našla domov u místního pekaře
Bena a jeho ženy Heleny. Právě u nich děti objevily tajné
společenství mužů a žen tajemství, kteří riskovali vlastní
životy, aby jeden druhému pomohli a vyprávěli příběh o velmi
dobrém vypravěči, o Ježíši.</span></p>
<span lang="cs-CZ">Anna,
Marcus, Cyrus a Justin čekali</span><span lang="cs-CZ">,
až se jejich rodiče vrátí. Mezitím prožili spoustu
dobrodružství spolu s&nbsp;Benem, Helenou a jejich přáteli
křesťany. Jejich posláním bylo zachovat Ježíšovo poselství
stále živé.</span>
<span lang="cs-CZ">T</span><span lang="cs-CZ">oto
je jejich příběh. To jsou Dávní hrdinové.</span>