Desatero pro děti - První přikázání

Desatero pro děti - První přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh
Animovaný seriál přibližuje dětem na příbězích ze života Desatero Božích přikázání.

V prvním díle animovaného seriálu o Desateru přibližuje bratr Jákob dětem znění prvního přikázání. To nám říká, že máme mít na prvním místě ve svém životě Pána Boha. Julio všechen svůj volný čas věnuje hraní počítačových her. Podaří se i jemu dát před nimi přednost Pánu Bohu a svým nejbližším?

Desatero pro děti

Deset animovaných povídek na téma Desatero Božích přikázání. Jejich
protagonisty jsou děti v nejběžnějších každodenních situacích doma, ve
škole, se svými kamarády, při hrách. Klíčovou roli v epizodách hraje
rodina, protože je to rodina, kde děti rostou a učí se. Opětovně se
ocitají v situacích, které je učí se kriticky rozhodovat a žít v souladu
s Božími přikázáními.