Děti Tsunami

Děti Tsunami:
Dokument o centru Dona Boska pro pomoc mládeži v Bangsacu.

Centrum v Bang Sangu vzniklo z potřeby pomoci obětem Tsunami, nejen pro sirotky a pro ty, co přišli o střechu nad hlavou, ale i pro setkání s rodinami, které o všechno přišli a nejsou schopny poskytnout výchovu svým dětem.

Proto zde byly postaveny obytné budovy k přijetí mladých lidí a dětí, něco jako malá vesnička. Každý má možnost navštěvovat školu v okolí a pokračovat ve své formaci.

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.