Dobrý pastýř

Dobrý pastýř:
Komunita Dcer vzkříšení v zuřící etnické válce mezi Rwandou a Kongem.

V Konžské demokratické republice již po léta zuří etnická válka mezi Rwandou a Kongem. Obětí je možno počítat v miliónech. Přímo v centru tohoto dění a v přímém nebezpečí žije komunita Dcer vzkříšení. Jejich práce je více než rozmanitá. Vedle sestry Alfonsie, vyučeného automechanika, která se stará o vozový park širokého okolí, jiné sestry vyrábějí mouku, ze které se posléze vyrábějí hostie. Sestry vynikají také v sociální sféře. Dospělým přednášejí v rámci tzv. Rodinného vzdělávacího plánu a pod jejich patronátem zde funguje i malá klinika.
Nedávno se etnické násilí dotklo přímo komunity, kdy spolu s devíti dcerami vzkříšení byl zabit i místní arcibiskup.