Domov pro všechny

Domov pro všechny:
O znovuobnovení katolické církve v Paurito, malé vesničce v oblasti Santa Cruz de la Sierra, důležitého města v rovinách Bolívie. Dokument CRTN.

Paurito je malá vesnice v oblasti Santa Cruz de la Sierra, důležitého města v rovinách Bolívie.
Bylo založeno jako katolická farnost v roce 1776 a dlouhý čas nezažilo stálou přítomnost kněží nebo sester. Navzdory tomu katolická víra, ale hlavně církev udržovala obyvatelstvo v jednotě a zachovávala jejich historické tradice i víru. Tím, že tady byla sestra Doris Anasco, přibývalo věřících. Ona sama vytvářela, ale hlavně podporovala nejrůznější služby podstatné pro komunitu. Když sestra Doris přijela poprvé, našla město ve velké chudobě a s nedostatkem jakékoliv farní činnosti. Starostí bylo mnoho, ale lidé z Paurita se nejvíce báli o jednu věc: stará kaple a okolní budovy byly na pokraji zřícení. Najít zdevastované kostely v rozvojových zemích je běžné. Bída je tak veliká, že obyvatelé bojují jen za uspokojení svých základních potřeb. Mezinárodní organizace Pomoc církvi v nouzi velmi často pomáhá věřícím s novou stavbou kostelů nebo se zachováním, rekonstrukcí starých kostelů.