Duchovní malby

Duchovní malby: Sixtinská kaple
2. díl
Sixtinská kaple
Cesta dějin spásy skrze mistrovská díla vatikánských muzeí.

V tomto díle Duchovních maleb nabízí Elisabeth Lev (která vyučuje Křesťanské umění a architekturu na italské pobočce Duquesneské Univerzity) podrobnou studii cyklu starozákonních a novozákonních fresek umístěných v Sixtinské kapli. Zvláštní důraz je kladen na cyklus fresek o Mojžíšovi, který je předobrazem života Ježíše Krista ztvárněného na protější stěně. Pořad je uzavřen přehledem devíti obrazů tvořících strop této světoznámé kaple.

Duchovní malby

Desetidílným pořadem „Duchovní malby“ provází Elisabeth Lev, která vyučuje Křesťanské umění a architekturu na italské pobočce Duquesneské Univerzity. V pořadu nabízí divákům nebývalou exkurzi do historie spásy skrze mistrovská díla Vatikánských muzeí. Doplňuje ji pater Mark Haydu, L.C., Mezinárodní ředitel Patronů umění Vatikánských muzeí, který na konci každého dílu stručně prezentuje některý z úžasných restaurátorských projektů financovaných Patrony.