Dvanáct rwandských mučednic

Dvanáct rwandských mučednic:
Dvanáct rwandských sester žily víru až do konce v lásce, odpuštění a jednotě.

V dubnu 1994 proběhla ve středu Afriky genocida obrovských rozměrů. Malá Rwanda se stala místem prolití krve, kde četnější kmen Hutuů vyvraždil téměř milion lidí z kmene Tutsiů a umírněných Hutuů. Dokonce ani hábit nebyl zárukou ochrany před pronásledováním, navzdory tomu, že téměř 60 procent rwandského obyvatelstva jsou katolíci. Pro novicky z kláštera Dobrého pastýře, které pomáhaly lidem v nouzi v okolí hlavního města Kigali, byly důsledky tohoto pronásledování obzvláště bolestivé