Dvanáctiletý Ježíš v chrámu

Dvanáctiletý Ježíš v chrámu:
Hraný libanonský film s biblickým dějem.

Každý rok putoval Ježíš a jeho rodiče do Jeruzaléma, aby tam oslavili velikonoční svátky. Ježíšovi bylo právě dvanáct. Slavnosti v chrámě skončily a když se Marie s Josefem vraceli domů, zjistili, že Ježíš s nimi není. Nejprve se domnívali, že je někde v zástupu poutníků, ale když ho nenašli ani tam, vrátili se do Jeruzaléma. Po třech dnech si Marie povšiml Nikodém, protože byla Ježíšovi velmi podobná. Oznámil ji, že její syn je v chrámě, kde rozmlouvá s veleknězem a zákoníky o Mesiáši, který už přišel.
Marie s Josefem opravdu nalezli Ježíše ve chrámovém nádvoří mezi znalci Písma a sami mu chvíli naslouchali. Každý, kdo procházel kolem, byl překvapen jeho moudrostí a odpověďmi. Rodiče byli v úžasu...
Jako všichni rodiče, nejprve si dělali starosti. Ale jakmile Marie viděla, že Ježíš je v bezpečí, byla klidná i ona. V rozpacích se ho však zeptala, proč s nimi nešel domů, aniž by něco řekl, a způsobil jim obavy a smutek. Ježíš však odpověděl, že jeho místo je v domě jeho Otce.