Ecce homo

Ecce homo:
O nadlidské schopnosti, trpělivosti a porozumění biskupa Komarici.

Biskup Franjo Komarica v roce 1963 ukončil své středoškolské vzdělání v Záhřebu, a odtud pak šel do Innsbrucku v Rakousku za studiem teologie, které završil doktorátem z liturgie. Na filozofické fakultě vystudoval hudbu a andragogiku. Při svém návratu do Bosny v roce 1978 byl na žádost arcibiskupa Sarajeva, o. Marko Jozinoviće, přesunut k arcibiskupskému stolci v Sarajevu, kde se zasvětil práci profesora v semináři. Tam ho v roce 1985 zastihla zpráva o papežově rozhodnutí učinit ho biskupem. Ve své nadlidské schopnosti trpělivosti a porozumění biskup Komarica často překvapuje lidi svou mocí ke svolávání a všímání si křesťanských hodnot.
Chorvatští katolíci diecéze Bosny a Hercegoviny se strachem přihlíželi, když agrese proti Chorvatsku propukla pouhých 10 kilometrů od jejich hranice. I v samotné Bosně a Hercegovině začali katoličtí a muslimští obyvatelé prožívat strach. Na scénu přišly první urážky a dokonce vraždy. Srbští nacionalisté, kteří byli u moci, zmobilizovali každého do své armády. Odmítnout mobilizaci znamenalo automaticky ztrátu zaměstnání, deportaci z domova a následující teror. I přes hrůzy války v roce 1992, kdy mnoho věřících, stejně jako kněží a celá církev bolestně trpěli, neztrácel biskup naději, že mír je možný.