Evangelizovat výchovou

Evangelizovat výchovou:
Dokument o misijní činnosti salesiánské komunity v Zambii.

V Zambii, která leží ve střední části Afriky, je vysoké procento obyvatelstva, které trpí nemocemi a negramotností. Salesiáni, řád založený svatým Janem Boskem, v této zemi pomáhají a pečují o místní obyvatelstvo. Starají se o zlepšení jejich životních podmínek, pomáhají vzdělávat a zaměstnávat místní obyvatelstvo, a pečují o nemocné lidi nakažené AIDS, malárií a rakovinou. Také pečují o staré lidi.

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.