Exit 316

Exit 316: Důvěra
27. díl
Důvěra
Dvacátý sedmý díl je věnovaný jednomu ze základních konstrukčních prvků lidské společnosti. Pokud si lidé navzájem nevěří, všechno se hroutí. Nevěřit si ovšem mívá dobré důvody, a stačí k tomu strašně málo.

Důvěra

Skoro každý den jsme závislí na druhých lidech. Rozhodujeme se na základě toho, co nám řeknou, děláme závazky na základě slibů, které nám dají, jednáme na základě svých očekávání, že jejich slova jsou spolehlivá.

Co se stane, když zjistíme, že nejsou? Co uděláme, ukáže-li se, že něčí sliby nic neznamenají, že jejich slova jsou falešná a že se na ně nemůžeme spolehnout? V tomto bodě přišli o naši důvěru a vztah je plný napětí, sebeobrany a domněnek.

Důvěra je základem zdravých vztahů, ale je extrémně křehká. Jak můžeme chránit a budovat důvěru? Co můžeme dělat, když je poškozena nebo zničena?