Exit 316 MISE

Exit 316 MISE: Jan 3:16 zemřel
Jan 3:16 zemřel
Křesťanský cyklus pro mládež.

Markétin bratr Michal dosáhne na dno svých možností a sil; závislost
vítězí. Jenže je tu ještě Markéta, které její bratr není lhostejný,
navzdory všemu zlému, s čím se v jeho životě už potkala. To je něco, co
Desmon nikdy nepochopí, soucit, milosrdenství a vzájemná lidská pomoc
přesahují jeho chápání.
O své životní zkušenosti vypráví dívka, která se také dostala až na
konec svých sil, nebo si to alespoň myslela. Naštěstí jí její čin, který
měl být tím posledním, nevyšel.