Exit 316 MISE

Exit 316 MISE: Kdopak to zvoní?
Kdopak to zvoní?
Křesťanský cyklus pro mládež.

Co rozhoduje o přijatelnosti člověka, kterého potkáte? Někdy stojí za to
se zamyslet nad důvody vlastních pocitů. Možná špatná zkušenost s někým
v minulosti - ale dá přenášet na ostatní lidi, byť jsou podobní? A co
když jde o někoho, koho jsme dobře znali, komu jsme důvěřovali? Kolik
podnětů potřebujeme, abychom získali pocit, že se úplně změnil? Že už je
všechno ztraceno? Lidský strach má velkou sílu, ale mířit příliš neumí.
Zvláště v situacích, kdy selhávají nejbližší lidé, se člověk potřebuje o
někoho opřít. V osamění se takové věci těžko snášejí. O své zkušenosti z
podobných situací vyprávějí dva rodní bratři ze skupiny Dizmas.