Exit 316 MISE

Exit 316 MISE: Malé velké finále
Malé velké finále
Křesťanský cyklus pro mládež.

Nastal čas maturit. Markétu prověřuje nejen zkušební komise, ale i anděl
Kryštof. Jestliže se školní komise ptá po Markétiných znalostech a
dovednostech, Kryštof se zajímá o její srdce. Dokáže Markéta vnímat
starosti druhých, nebo půjde jen za vlastním prospěchem a potěšením? A
hlavně: Dovede už reálně zhodnotit vlastní možnosti a síly? Bude ještě
chtít dětským způsobem zvládat všechno sama, nebo dokáže počítat s
pomocí shůry?