Exit 316 MISE

Exit 316 MISE: Skrývaná identita
Skrývaná identita
Křesťanský cyklus pro mládež.

Kryštofovi učarovalo krásné auto. Jakoby se na chvíli proměnil v člověka
s duší motoristického fandy. Na jednu stranu si užívá dojmu, který
pomocí auta vyvolává, na druhou stranu ale narazí i na problém, na
technickou závadu. I anděl občas potřebuje připomenout, že pozemské
věci, byť sebekrásnější, jsou pomíjivé. Není rozumné je přeceňovat.
Vnější vzhled sice může sloužit jako nástroj vyjádření něčeho
důležitějšího; v životním příběhu tohoto dílu se stává vyjádřením lidské
svobody. Ani v tomto případě ale nemůže nahradit to podstatnější -
mezilidské vztahy. A ty je třeba budovat na co nejtrvalejších základech.