Exit 316

Exit 316: Předsudky
38. díl
Předsudky
Ve třicáté osmé části anděly zarazí, jak lidé přisuzují druhým určité vlastnosti, aniž by je konkrétně poznali, jen na základě příslušnosti k nějaké sociální skupině.

Předsudky

Skoro všechno, co máš, má nějakou nálepku nebo cedulku. Košile, kterou nosíš, ji má hned u límečku. Je na ní její značka a informace o tom, kde byla vyrobena a jak se o ni starat. Když chceš rychlé a stručné informace o původu své košile, podíváš se na cedulku. Takové štítky a nálepky ti pomáhají rychle se zorientovat a moudře se rozhodnout. Většina z nás má štítky ráda.

Možná proto jimi rádi označujeme i lidi. Chceme rychle pochopit, jací jsou uvnitř-zařadit je do kategorie, abychom věděli, jak se k nim chovat. Chceme vědět, jestli stojí za to investovat do nich čas, nebo ne. A protože lidé se s žádnými nálepkami nerodí, většinou jim je musíme přiřadit sami.

Takové „nálepkování“lidí naráží na problémy. Nevidíme přece do jejich srdcí a navíc je lidská bytost mnohem komplexnější, než dokáže vystihnout pár slov na nálepce. Naše kategorie jsou obecné a široké a tudíž jen zřídkakdy správné. Můžeme se naučit posuzovat lidi posuzovat lépe a objektivněji? Měli bychom vůbec lidem nálepky přiřazovat?