Exit 316

Exit 316: Reakce
30. díl
Reakce
Třicátý díl zkoumá, co v nás vyvolává chování lidí v našem okolí. Má vzájemné oslovování názvy zvířat nějaké opodstatnění, nebo by se u lidí dalo očekávat i trochu odlišné jednání?

Reakce

Už se na tebe někdy někdo opravdu naštval? Když se to stane, většina z nás rychle nasadí sebeobranný postoj, zvlášť pokud je hněv druhé osoby nečekaný a agresivní. Vracet rány nebo oplatit stejnou mincí a chovat se stejně naštvaně je nám nejpřirozenější.

Totéž platí, setkáme-li se s opovržením, sobectvím nebo necitelností. Takové způsoby chování jsou nepříjemné a bolestné. Je těžké nevracet druhým to, co jsme od nich zrovna „dostali“. Jejich opovržení nás nutí jimi opovrhovat, jejich sobectví nás vede k tomu, že se stáhneme a hlídáme si, co nám patří.

To všechno je velmi běžné a přirozené. Ale máme i jinou možnost? Existuje způsob, jak se nechat převálcovat ostatními a přitom reagovat jinak, než jak s námi zachází oni?