Exit 316

Exit 316: Život pro druhé
25. díl
Život pro druhé
Dvacátý pátý díl se věnuje nesobeckému způsobu života, životu s otevřenýma očima i srdcem.

Život pro druhé

Jedním ze znaků malých dětí je jejich potřeba pozornosti a péče od druhých. Ony samy můžou dát jen velmi málo, a tak se často zaměřují na naplnění svých vlastních potřeb a tužeb namísto těch kolem sebe. Když člověk vyrůstá, začíná se jeho zaměření posouvat z „příjemců“ na „dávače“. Učí se najít naplnění a radost v pomoci druhým a stává se citlivými vůči potřebám ostatních místo svých.

Samozřejmě, že naše vlastní touhy a to, co chceme, nezmizí, a tak to v našich životech vytváří napětí. Jaká je rovnováha mezi životem pro druhé a tím, když žijeme sami pro sebe? Na světě je mnoho potřeb. Na které bychom měli reagovat? Jak to vypadá prakticky, když žijeme pro druhé lidi?