Farní charita Starý Knín a nové formy péče o malé děti

Farní charita Starý Knín a nové formy péče o malé děti:
Dokument o projektu podpořeném z Evropského sociálního fondu.

Projekt má za úkol přenést k nám ze zahraničí osvědčené formy péče
o děti předškolního věku, působit ve prospěch jejich legislativního
zakotvení a celospolečenského přijetí. V neposlední řadě pak prakticky
podpořit poskytovatele nových služeb po té, co budou tyto u nás zákonem
zavedeny. Jedná se o dětské skupiny a vzájemnou rodičovskou výpomoc
(sousedské hlídání).