Guadalupe

Guadalupe: Živý obraz
Živý obraz
Italský hraný dokument o vzniku a historii mexického poutního místa. Začíná v prosinci roku 1531, kdy se Panna Maria zjevuje prostému mexickému Indiánovi.

Prosinec 1531, Mexiko. Panna Marie se zjevuje prostému indiánskému rolníkovi. Nikdo mu to ale nevěří. Na její prosbu zabalil do své „tilmy“ (indiánsky plášť) několik kastilských růží, které zázračně rozkvetly na holé pláni. Dostavil se před biskupa, rozevřel před ním plášť a odkryl zázrak: obraz Panny Marie Guadalupské. Obraz je mimořádně reálný a výsledky zkoumání ohromující. V očích Panny Marie se odráží všech 13 postav, které byly svědky zázraku. Hvězdy na jejím plášti jsou rozprostřeny přesně tak, jak byly pozorovány v den zázraku na nebi (12. 12. 1531). Použitá technika malby je neznámá. Barvy zůstávají neporušené, ani látka není nijak poškozená. A to není vše: neobyčejný objev odhaluje španělský původ názvu Guadalupe (podle Extremadura ve Španělsku) a také téměř neuvěřitelnou souvislost s evangelistou svatým Lukášem.