Guyanská Diana

Guyanská Diana:
Amazonské pralesy, život domorodců a misionářů na vlastní oči, setkání se vzácnými lidmi. Dokumentární film z misijních oblastí nejchudšího pobřežního státu Jižní Ameriky.

Dokumentární film z misijních oblastí nejchudšího pobřežního státu Jižní Ameriky. Mladá dívka Diana, potomek původních Indiánů, představuje svůj domov. Snímek autentickým způsobem zachycuje kontrast života pobřeží a vnitrozemí, náboženskou a kulturní různorodost Guyany, „Země rychle plynoucích vod“. Představuje rozvojové projekty a působení katolické misie skrze Papežská misijní díla.