Hermie soutěží

Hermie soutěží:
Příběhy obyčejně neobyčejné housenky Hermie a jejích přátel.