Hlubinami vesmíru s P. dr. Jiřím Kučerou, Vesmír a Bible, 1. díl

Hlubinami vesmíru s P. dr. Jiřím Kučerou, Vesmír a Bible, 1. díl:
Kde se v bibli píše o vesmíru? Je něco v rozporu se současným vědeckým poznáním?

Co lze číst v bibli o vesmíru? Jsou sdělení v rozporu se současným poznáním o vesmíru? P. RNDr. Jiří Kučera, M. A. je římskokatolický kněz a zároveň matematik. Zamýšlí se nad biblickými úryvky, kde je zmínka o vesmíru a uvádí tato sdělení do souvislostí s moderním výzkumem. Během pořadu budou i v titulcích citace z bible, a proto se můžete i sami nad těmito texty, když si je vyhledáte, zamyslet a přemítat o nich.

Toto duchovní téma jsme vybrali na závěr prvního desetiletí pořadu na vlnách TV Noe. Můžeme prozradit, že pořad bude pokračovat i v lednu 2017 a celý cyklus se v únoru přesune do druhé dekády své existence.

Ke sledování zve moderátor pořadu Jindřich Suchánek

Hlubinami vesmíru

Tento publicistický seriálový pořad je zároveň pozvánkou ke sledování noční oblohy i vzdělávacím pořadem o vesmíru.

V roce 2007 TV Noe vysílala první cyklus, celkem 12 dílů, v kterém redaktor pořadu Jindřich Suchánek se svým hostem RNDr. Tomášem Gráfem, Ph.D., vedoucím Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě, postupně probírali souhvězdí, tělesa sluneční soustavy i nejznámější objekty hlubokého vesmíru a dotýkali se i některých základních zákonitostí astronomie. Podrobnosti lze nalézt na webu TV Noe pod jednotlivými díly. První díl byl odvysílán v únoru 2007 a poslední v lednu 2008.
Od roku 2008 vysílá TV Noe volné pokračování. Pořad je většinou zaměřen na současné dění ve vesmíru. Na obrazovkách defilují nejrůznější zajímavosti, události a objekty, na které je soustředěna aktuální pozornost astronomů. Redaktor pořadu Jindřich Suchánek si zve do každého dílu zajímavé hosty, jimiž jsou odborníci či nadšenci pro astronomii. Povídání je doprovázeno fotografiemi, videi a animacemi, které TV Noe laskavě poskytla NASA, ESA, ESO i jiné instituce anebo si je hosté sami připravili. Jednotlivé díly mají stopáž 35 - 60 min. Pořady se občas reprizují, podrobnosti o vysílání najdete pod notickou (odkazem) u jednotlivých dílů.
Pořady lze shlédnout v archivu TV Noe.

Komentáře

Nádherný pořad. Přesně takto,  jsem se dostal v 50 letech na počátek víry v Boha a posléze  ke křesťanství. Jen bych dodal, že jsem byl mnohokrát za svůj život osloven něčím co jsem nedokázal pojmenovat..... Myslím, že takových je na více. Bůh miluje nás! Naše opětování lásky je někdy prázdné a zkoušeno různými životními situacemi, avšak kdo věří ten i poznává..... Je nádherné poznávat a naslouchat a o to více objevovat to nezměrné tajemství Boží lásky a  přitomnosti.