Hovory z Rekovic

Hovory z Rekovic: Pavel Šmajstrla
Pavel Šmajstrla
O pohance, pohankovém mlýně a pohankovém mlynáři. Hostem je pátý z generace mlynářů - pan Pavel Šmajstrla.