Hrdinové víry

Hrdinové víry: Arciopat Anastáz Opasek
3. díl
Arciopat Anastáz Opasek
Poznejte osobnosti, jejichž život je dnes pro nás příkladem i inspirací.

V roce 2013 si připomínáme výročí 100 let od narození významného českého básníka, myslitele, kněze, arciopata benediktinského arciopatství na Břevnově Anastáze Opaska.Na tuto významnou osobnost, která okusila úděl muklů (mužů určených k likvidaci), exulantů i vyznamenaných nejvyššími státními oceněními přišli do studia televize Noe vzpomínat paní Monika Le Fay a pan Martin Štumpf.Opat Anastáz Opasek byl rodině Štumpfově rodinným přítelem od doby jeho pobyt u exilu. Paní Monice byl Opasek průvodcem ve víře i v životě.