Hrdinové víry

Hrdinové víry: Matka Vojtěcha
5. díl
Matka Vojtěcha
Poznejte osobnosti, jejichž život je dnes pro nás příkladem i inspirací.

Matce Vojtěcha Hasmandová – boromejka,
politická vězenkyně, později generální představená své kongregace (tedy
Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského) žena, která s
vytrvalostí a odvahou pracovala na obnově řeholních komunit i v době
komunistického režimu. Na její život vzpomeneme s Bohuslavou Kubačákovou, generální představenou boromejek a se setrami Angelou
Polívkovou

a Alenou Bártovou, doprovázejícími výstavu o Matce Vojtěše.