Hrdinové víry

Hrdinové víry: Oto Mádr
8. díl
Oto Mádr
Poznejte osobnosti, jejichž život je dnes pro nás příkladem i inspirací.

Hosté Ing.
Adolf Rázek a Mons. Aleš
Opatrný vzpomínají na českého teologa, vězně
komunistického režimu a neúnavného vůdčího představitele
svobodného duchovního a intelektuálního života naší církve a
společnosti Oto Mádra. Pořadem provází moderátorka Irena
Pulicarová.