Hrdinové víry

Hrdinové víry: P. Ignác Stuchlý
1. díl
P. Ignác Stuchlý
Poznejte osobnosti, jejichž život je dnes pro nás příkladem i inspirací.

Tento díl je věnován P.Ignáci Stuchlému. Povídat si o něm bude moderátorka Irena Hamzová Pulicarová s hosty P. Mgr. Petrem Zelinkou SDB, P. ThLic. Pavlem Čápem SDB a Josefem Pospíšilíkem.