Jak potkávat svět

Jak potkávat svět: s Ing. Janem Kašpaříkem a jeho synem Vítem Kašpaříkem s dětmi
18. díl
s Ing. Janem Kašpaříkem a jeho synem Vítem Kašpaříkem s dětmi
Únorové setkání Jiřího Pavlici s výrobcem a vynálezcem mnoha zajímavých hudebních nástrojů a také muzikantem s Ing. Janem Kašpaříkem, synem Vítem Kašpaříkem se svými čtyřmi syny.

Pozvání Jiřího Pavlici přijal výrobce a vynálezce mnoha
zajímavých hudebních nástrojů a také muzikant - Ing. Jan
Kašpařík
z Brna (přesněji z Blažovic u Brna) a jeho syn, rovněž výrobce
hudebních nástrojů a muzikant
- Vít
Kašpařík
se svými čtyřmi z pěti synů –
Matějem, Janem, Vojtou a Toníčkem.

Můžete se těšit na povídání o kovářském řemesle, výrobě hudebních
nástrojů, o vztahu k Valašsku a rumunském Banátu, ale i o přírodě a „ekologické
stopě“.

Některé vlastnoručně vyrobené nástroje uvidíte a uslyšíte
naživo a v hudební ukázce se nám představí také synové Víta Kašpaříka.

Jak potkávat svět

Pořad televize Noe se zajímavými, nejen hudebními hosty, které si zve
Jiří Pavlica. Pořad s vyprávěním a hudbou. Podle jednotlivých témat a
hostů se budou měnit i hudební nástroje.