Jak potkávat svět

Jak potkávat svět: s Ladislavem Moravetzem, jeho manželkou Ester a synem Matyášem
62. díl
s Ladislavem Moravetzem, jeho manželkou Ester a synem Matyášem
Komorní pořad s Jiřím Pavlicou a jeho hosty, tentokrát s celocírkevním kantorem Českobratrské církve evangelické, jeho ženou Ester a synem Matyášem.

Ladislav Moravetz (* 1. února 1972 Velký Pereg, Rumunsko) je celocírkevním kantorem Českobratrské církve evangelické (ČCE), varhaníkem a sbormistrem Evangelického chóru Zlín ECHO.V roce 1991 přesídlil do České republiky a studoval na Církevní konzervatoři v Kroměříži, a dále pokračoval ve studiu církevní hudby na Církevní hudební škole v Berlíně a na Vysoké škole umění. Od roku 2010 vede Seminář církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA), jehož absolventi od roku 2013 tvoří Spolek evangelických církevních hudebníků (SECH)Je předsedou poradního odboru ČCE pro církevní hudbu a delegátem Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu. Vyučuje varhanní improvizaci na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a hymnologii na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Žije ve Chvalčově pod Hostýnskými vrchy. Je autorem Podhostýnské mše (Missa subhostinensis). Vydal varhanní předehry a improvizace pod názvem Chvalčovské miniatury (2010) a Chvalčovské miniatury 2 (2014) a sbírku sborových skladeb a písňových úprav Zlínské sboropění (2014). zdroj: Wikipedie

Jak potkávat svět

Pořad televize Noe se zajímavými, nejen hudebními hosty, které si zve
Jiří Pavlica. Pořad s vyprávěním a hudbou. Podle jednotlivých témat a
hostů se budou měnit i hudební nástroje.