Jak potkávat svět

Jak potkávat svět: s Laďkou Košíkovou
48. díl
s Laďkou Košíkovou
Komorní pořad s Jiřím Pavlicou a významnou choreografkou a uměleckou vedoucí tanečního souboru Hradišťan.

V březnovém pořadu Jiřího Pavlici budeme sledovat, jak potkával svět Laďku Košíkovou a jak potkávala svět ona. Narodila se v roce 1957 v Uherském Hradišti. Je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1976 - 1980) a oboru taneční umění Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (1991 - 1996). Ladislava Košíková se věnuje umělecké práci i pedagogické činnosti v oblasti tance.

V současné době vyučuje lidový tanec na JAMU, taneční výchovu na Pěveckém oddělení Státní konzervatoře Brno, gestiku a pohyb na Fakultě multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Taneční obor na ZUŠ Uherské Hradiště.

V roce 1992 se Ladislava Košíková stala choreografkou a následně uměleckou vedoucí taneční složky Hradišťanu. A právě v té době dochází ke spolupráci s Jiřím Pavlicou při tvorbě výrazných scénických pásem - O Slunovratu apod. V nich se její tvorba odklání od tradičního folklórního pojetí a přechází k volnějšímu scénickému ztvárnění, kde folklór figuruje jako inspirační zdroj.

V archivu tv Noe je uložen videopořad O Slunovratu, natočený v Uherském Hradišti a jeho okolí.

Jak potkávat svět

Pořad televize Noe se zajímavými, nejen hudebními hosty, které si zve
Jiří Pavlica. Pořad s vyprávěním a hudbou. Podle jednotlivých témat a
hostů se budou měnit i hudební nástroje.