Jak potkávat svět

Jak potkávat svět: s P. Petrem Prokopem Siostrzonkem OSB
38. díl
s P. Petrem Prokopem Siostrzonkem OSB
V červnovém vydání přivítá diváky Jiří Pavlica v Benediktinském arciopatství svatého Vojtěcha a svaté Markéty v Praze-Břevnově.

O tom, jak "potkával svět" P. Petr Prokop Siostrzonek, OSB je připraven další díl pořadu Jiřího Pavlici. Natáčet se tentokrát nebude ve studiu televize Noe, ale v Benediktinském arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, v historických místech spojených s životem sv. Vojtěcha a mnichů benediktinů. Převor kláštera Prokop Siostrzonek, rodák z Českého Těšína patří k laskavým, vzdělaným a dlouholetým přátelům Jiřího Pavlici. Setkání v Břevnově se uskutečňuje také proto, že P. Siostrzonek "slaví stříbrnou svatbu s Břevnovem". S Břevnovem občanským i duchovním. Znamená to, že

P.Prokop zasvětil 25 let svého života dobrým vztahům nejen v benediktinském klášteře, ale také s touto pražskou čtvrtí.

Říká: " tam, kde spolu mluví starosta, hospodský, učitel a farář, tam se dobře daří a tak to funguje 
i i u nás." Proto si ke svému vyprávění zve i dlouholetého břevnovského varhaníka Marka Čihaře, zdejší scholu i malou scholičku. Ostatně život a práce v klášterech vždycky hleděl také na to, co potřebuje okolí. A protože za zdmi starobylého i krásného kláštera dnes stojí sídliště, je celý areál otevřený pro lidi. Žáci tady na příklad dostávají vysvědčení, koná se zde masopustní průvod, besedy a koncerty a tak dále.

Věřte, že když P. Petr Prokop Siostrzonek hovoří k lidem a s lidmi, vždycky je na co se těšit.


Jak potkávat svět

Pořad televize Noe se zajímavými, nejen hudebními hosty, které si zve
Jiří Pavlica. Pořad s vyprávěním a hudbou. Podle jednotlivých témat a
hostů se budou měnit i hudební nástroje.