Jak potkávat svět

Jak potkávat svět: s Pavlem Helebrandem
19. díl
s Pavlem Helebrandem
Pozvání Jiřího Pavlici přijal hudební skladatel a režisér Pavel Helebrand.

Opavský rodák Pavel Helebrand
(*1960) patří k invenčním hudebním skladatelům, autorům a
inscenátorům hudebně-dramatických projektů. Nejvýrazněji se
jeho hudební a divadelní cítění uplatňuje v autorských
projektech, ke kterým si píše hudbu i texty a podílí se na
jejich scénické realizaci.

Můžete se těšit na povídání o dětství a
hudebních začátcích, o vztahu k rodné Opavě, ale také o
spolupráci na hudebně dramatických opusech Jesličky
sv. Františka
, Evangelium
podle houslí
, Baladách Jezulátku a Kytici. V pořadu
zazní hudební ukázky z některých představení, vystoupí Tereza
Pogodová
, zazpívá Juraj
Čiernik
za klavírního doprovodu Lenky
Živocké
a dcera Jana představí projekt
Eia Gaia.

Do pořadu, který je vysílán naživo, se
můžete svými dotazy a pozdravy zapojit také vy, naši diváci. K
dispozici je e - mailová adresa vysilani@tvnoe.cz;
pro SMS-zprávy použijte tel. číslo (+420)
775 177 377, případně nám můžete zavolat do
živého vysílání na tel. Číslo: (+420) 595 177 377.

Jak potkávat svět

Pořad televize Noe se zajímavými, nejen hudebními hosty, které si zve
Jiří Pavlica. Pořad s vyprávěním a hudbou. Podle jednotlivých témat a
hostů se budou měnit i hudební nástroje.