Jak potkávat svět

Jak potkávat svět: s Pavlem Štulírem a CM Husličky ZUŠ v Uh. Hradišti
63. díl
s Pavlem Štulírem a CM Husličky ZUŠ v Uh. Hradišti
Houslista, pedagog a vítěz několika celostátních soutěží je hostem v komorním pořadu Jiřího Pavlici.

Pavel Štulír, houslista a pedagog na ZUŠ v Uherském Hradišti, vychoval za svoji pedagogickou kariéru řadu vynikajících profesionálních i amatérských hudebníků. Založil již sedmou generaci cimbálových muzik, které vždy vedl od nejútlejšího věku až k dospělosti a se kterými pravidelně vítězí na celostátních soutěžích ZUŠ. Společně s ním se v pořadu představí zatím poslední vítězná cimbálová muzika a s ní také několik hostujících primášů několika generací, které Pavel Štulír vychoval a kteří se aktivně věnují hudbě.Za svoji činnost dostal v roce 2017 Cenu města Uherského Hradiště. V pořadu bude zmíněna též nově otevřená ZUŠ v Uherském Hradišti a její důležitost pro harmonickou výchovu dětí v dnešním pragmatickém světě.

Jak potkávat svět

Pořad televize Noe se zajímavými, nejen hudebními hosty, které si zve
Jiří Pavlica. Pořad s vyprávěním a hudbou. Podle jednotlivých témat a
hostů se budou měnit i hudební nástroje.