Ježíš pro děti

Ježíš pro děti:
V prvním století si parta dětí povídá společně o tom, co viděli a slyšeli o Ježíši.

Děti následují Ježíše, vidí jeho zázraky a naslouchají tomu, jak vyučuje. Ježíš vzkřísí dívku z mrtvých, učí každého tomu, aby byl milý a milosrdný. Hovoří k nim v podobenstvích. Ukazuje dětem úžasný, silný a laskavý způsob, jak žít.