Jubileum: 700 let hledání odpuštění

Jubileum: 700 let hledání odpuštění:
Dokument představuje 700letou historii Jubilejních roků.

Budeme cestovat po boku znalců historie a kulturních představitelů čtyř bazilik, které mají být navštěvovány poutníky pro získání odpustků. Objevíme význam všech čtyř svatých bran. Kvůli dvěma povodním a požáru musely být pro různé svaté roky přemístěny, aby zde mohly proběhnout bohoslužby plánované pro dané milostivé léto. Dokonce i Koloseum bylo svědkem jednoho obřadu.Dokument se soustředí zvláště na nejdůležitější jubileum v dějinách, jímž byl rok 2000. Joaquin Navarro-Valls, mluvčí Jana Pavla II. nám sdělí některé dosud neznámé podrobnosti.