Karmelitánky v Chile

Karmelitánky v Chile:
Dokument z produkce Catholic Radio and Television Network.

Křesťanství přišlo do Jižní Ameriky s evropskými kolonizátory. V Chile jsou první křesťané doloženi v šestnáctém století. Z různých důvodů zesílila církev v Chile až v posledních dvě stě letech – má tam však stále příliš málo kontemplativních klášterů. Je třeba si uvědomit, že země evangelizované Španěly nebyly schopny zakládat kontemplativní kláštery. Španělé podporovali pouze zakládání aktivních řádů. Proto se karmelitáni, benediktýni nebo klarisky dostali do Chile až po vyhlášení jeho nezávislosti, tedy až v devatenáctém století. I přes svou přísnost Karmel neustále přitahuje mladé lidi. První svatá z Chile, Terezie od Ježíše „de Los Andes“ uslyšela ve čtrnácti letech volání, aby se stala karmelitánkou. Byla to krásná dívka z bohaté křesťanské rodiny. V roce 1996 o ní páter Werenfried /verenfríd/ napsal: „Byla dítětem přírody, ráda jezdila na koni po polích. Jako zcela mladá se zamilovala do Ježíše a byla naplněna neuhasitelnou touhou žít a zemřít jako jeho nevěsta.“ Četla díla karmelitánských světců a připravovala se pravidelným dopisováním s tehdejší představenou kláštera v Los Andes na vstup do kláštera. V devatenácti letech vstoupila do Karmelu.