Katedrála svatého Václava v Olomouci

Katedrála svatého Václava v Olomouci:
Poetický snímek Studia Velehrad Olomouc.

Film je pojednán jako výtvarný hraný dokument. Ve třech zastaveních vybízí k hledání hodnot. Sursum corda Vzhůru srdce. K čemu směřujeme a kam? Credo quod Redemptor meus vivit Věřím že můj Vykupitel žije. Tušení a víra nejryzejší, příslib i naděje věčnosti. Pater noster Otče náš. Modlitba vedoucí k Bohu. O těchto skutečnostech na pozadí architektury i prací spojených s vnitřními opravami a restaurováním, je katedrála představena jako místo k hledání a vnímání životních hodnot.