Katolíci v Moskvě

Katolíci v Moskvě:
Rusko se osvobodilo z pout sovětského režimu před více než 10 lety. Dnes mohou zase věřící svobodně vyjadřovat svoji víru a pravoslavní křesťané znovu získali své místo v zemi, kterou utvářeli po více než jedno tisíciletí.

Ruští katolíci, jichž je jen 1 300 000, a jsou mnohem menší skupinou, také dychtí po tom žít v míru s ostatními obyvateli země. Většina ruských katolíků je z komunit německého, francouzského a částečně polského původu. To může působit problémy.

Spolužití není zdaleka jednoduché.

Opravdu, v některých případech existují případy zakořeněného nedorozumění. Ale obě strany jsou si vědomy tohoto problému a není pochyb o tom, že všichni jeví opravdovou ochotu je řešit.

Takže stanou se pokračovatelé pravoslavné a katolické církve Kainem a Ábelem ruské znovunabyté svobody, nebo budou sjednoceni společnou nadějí?