Kazachstán - Slib

Kazachstán - Slib:
Otec Waclaw Poplawski vypráví svůj příběh o dospívání katolické církve v bývalém Sovětském svazu a o Božím povolání sloužit církvi.

Mezi lety 1936-1941 bylo okolo 500 000 Poláků odvlečeno do Kazachstánu. Stalin se totiž obával jejich nesouhlasu se zabráním východního Polska. Jejich cítění národní identity a římskokatolická víra – jež byly takovou hrozbou pro sovětskou vládu – se staly klíčem k jejich přežití.