Kde končí Evropa I.: Balkán

Kde končí Evropa I.: Balkán: Sarajevo, Bělehrad, Záhřeb
Sarajevo, Bělehrad, Záhřeb
Sarajevo, Bělehrad, Záhřeb. Tři města, tři země bývalé Jugoslávie. Tři osudy, miliony příběhů.

Válka přišla do Sarajeva na jaře roku 1992 a navždy změnila nejen místní, ale i evropské dějiny. Téměř dvacet let po vypuknutí války získal Bělehrad pozici důležitého místa setkávání pro mladé lidi z celého Balkánu. Zatímco se Záhřeb chce v budoucnu stát dalším hlavním městem Evropské unie, Sarajevo je stále městem s duší plnou bolesti.

Ve třech městech hledáme odpovědi na otázky minulosti, současnosti i budoucnosti.

V Sarajevu, Bělehradě i Záhřebu se budeme zabývat minulostí, přítomností i budoucností. Potkáme se s tamními mladými lidmi a ukážeme si život v těchto rozmanitých balkánských aglomeracích.