Kinematograf múz

Kinematograf múz: FILM V MUZEU
13. díl
FILM V MUZEU
Hudební skladatel Josef Suk (život a dílo významného českého skladatele) a film z 10. ročníku Musaionfilmu: Restaurování kočáru olomouckého arcibiskupa Ferdinanda Julia Troyera (Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum).

Poslední díl televizního cyklu Kinematograf múz nás zavádí do stálé expozice Městského muzea v Sedlčanech, kde je návštěvníkům promítán film „Hudební skladatel Josef Suk“. Je ukázkou vynikajícího využití archivních pramenných dokumentů a jejich skladby ve filmovém díle. Napomáhá tak návštěvníkům muzea k sugestivnímu prožitku. Sbírka sama totiž není cílem muzea, ale jak říká host také tohoto dílu Kinematografu múz, RNDr. Jiří Žalman z Ministerstva kultury, „sbírka je prostředkem poznání“. Jsou muzea novodobý vynález nebo je to soudobá odpověď na imanentní potřebu člověka sbírat, uchovávat v paměti? Podařilo se ve filmu o hudebním skladateli Josefu Sukovi z filmařské dílny Martina a Marcela Steckerových naplnit přísloví „v jednoduchosti je krása“? O tom se můžeme přesvědčit, v tomto závěrečném dílu Kinematograf múz, jímž se uzavírá cyklus čerpající z Videotéky Musaionfilmu, videopřehlídky muzeí ČR, která se koná pravidelně od r. 1998 v Uherském Brodě. V pořadu uvidíte navíc i další film z 10. ročníku Musaionfilmu: Restaurování kočáru olomouckého arcibiskupa Ferdinanda Julia Troyera (Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum).
hovoří: RNDr. Jiří Žalman (Ministerstvo kultury ČR), Prof. Rudolf Adler (FAMU)