Klapka s ...

Klapka s ...: Janem Vačlenou
84. díl
Janem Vačlenou
Pořad o amatérském filmu a jeho autorech.

Moderátor pořadu Petr Baran uvede
Ing. Jana Vačlenu z Hradce Králové. Zkušený
autor amatérských filmů ing. Jan Vačlena natáčí přes padesát
let. Ve svých začátcích se věnoval hranému filmu s partou
kamarádů Hradci Králové. Jedno z jeho tajných přání bylo
věnovat se profesionálnímu filmu. I když se to nepovedlo, tak
celý život pracoval v ekonomice a natáčení filmů se
nezpronevěřil. Filmování bylo pro něho celoživotním magnetem.
Před odchodem do důchodu byl hospodářem u vodních toků
a tak čerpal náměty svých filmů z tohoto prostředí.
V současné době, zastává funkci prezidenta všech českých
neprofesionálních filmařů, je věrným hradeckým patriotem, jak
hokeji tak i fotbalu. Točí filmy ze svých cest do zahraničí
a také z rodinného prostředí. V premiéře 84. díl
Klapky uvidíme snímky: „Do Moskvy, A co přístav a Přes
tři generace.“
Pořad doplní ještě mnoho zajímavých
ukázek z dalších zajímavých snímků Ing. Jana Vačleny.

Klapka s …

Seriál o amatérském filmu a filmařích