Koncert Hradišťanu a Filharmonie Bohuslava Martinů

Koncert Hradišťanu a Filharmonie Bohuslava Martinů:
Koncert z Kongresového centra Zlín.

Na programu koncertu jsou skladby z repertoáru Hradišťanu a oratorium Jiřího Pavlici Brána poutníků.

Účinkují: 

Hradišťan, umělecký vedoucí Jiří Pavlica

Roman Janál – baryton

Akademický sbor Žerotín, sbormistr Pavel Koňárek

Filharmonie Bohuslava Martinů

Stanislav Vavřínek - dirigent

Oratorium Brána poutníků je inspirované odkazem sv. Vojtěcha, světce a legendy, která spojuje mnohé evropské národy. Je vnímán jako ochránce Polska, Maďarska, Čech i Slovenska, a především jako evropský poutník, prostě Evropan. Za těmito fakty se skrývá život naplněný usilováním o lepší, kulturnější, humánnější a vzdělanější evropskou budoucnost, založenou na lásce k člověku a Bohu. Ve svém oratoriu Brána poutníků Jiří Pavlica vytvořil hudebně - filozofický obraz, ve kterém znějí dialogy mezi současností a minulostí, dialogy mezi různými národy i mezi různými církevními konfesemi a duchovními směry. To vše s využitím textů legendisty 10. a 11. století Bruno z Querfurtu a současné česko-polské básnířky Renaty Putzlacher. Koncert se konal na oslavu šedesátin Jiřího Pavlici, vynikajícího houslisty, skladatele, aranžéra a uměleckého vedoucího folklórního souboru Hradišťan. V první polovině koncertu zazněly skladby z repertoáru souboru Hradišťan.