Koncert studentské scholy

Koncert studentské scholy:
Koncert schOLy PMS z kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci, který následuje po studentské mši svaté.

SchOLa PMS je skupina mladých lidí, převážně vysokoškoláků z Olomouce a je součástí Vysokoškolského Katolického Hnutí. Zpěvem doprovází mše svaté ve studentské farnosti v kostele Panny Marie Sněžné. Koncert bude již 3. v pořadí, tento pod vedením Marie Labounkové.