Koncert Wihanova kvarteta

Koncert Wihanova kvarteta: Šumperk
Šumperk
Záznam koncertu z kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku.

Záznam koncertu z kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku.

Zazní:

Smyčcový kvartet Es dur op.51 „Slovanský" od Antonína Dvořáka v podání Wihanova kvarteta.

Franz Joseph Haydn: Koncert pro klavír a orchestr D dur Hob XVIII č.1; hraje Jan Schulmeister ml. – klavír a Wihanovo kvarteto.

Hrají: Leoš Čepický, Jan Schulmeister - housle, Jakub Čepický - viola, Michal Kaňka - violoncello, Jan Schulmeister ml. – klavír.