Kostel na předměstí

Kostel na předměstí:
S pomocí mezinárodních humanitárních organizací je katolická církev jediným společenstvím, které se potížemi Albánců zabývá, a které se snaží, aby lidé získali zpět svou sebeúctu, a aby jejich víra v Boha opět vzplanula.

Když v Albánii končila druhá světová válka, chopili se moci v této malé zemi na Balkánském poloostrově – komunisté. Katolická církev byla od samého počátku považována za nepřítele státu. Koncem čtyřicátých let byli téměř všichni členové hierarchie katolické církve uvěznění, mučeni a mnozí zavražděni. O dvacet let později byly všechny kostely uzavřeny, přeměněny na sklady nebo na kulturní střediska, a zbývající členové duchovenstva odstraněni. Od té doby – po dalších téměř třicet let – nebyla na albánské půdě slavena Eucharistie, přičemž kdokoliv nebo kterákoliv rodina, která se potají zúčastnila liturgie, se vystavovala nebezpečí trestu smrti. Dlouhodobě zkoušená, trpělivá katolická církev mohla zahájit proces obnovy až začátkem devadesátých let minulého století, po pádu komunismu.