Kousek nebe

Kousek nebe:
Léčba ze závislosti na drogách pomocí víry a otce Hanse v Brazílii.

Úsilí brazilské katolické církve zamezit rozšiřování účinků drogové závislosti. Fr. Hans je německý kněz, který působí mnoho let jako misionář v Brazílii. Před deseti lety zde založil první drogovou rehabilitační farmu. Na těchto farmách, zvaných brazilsky „fazendy“, vedou dobrovolníci, kněží, sestry a laici drogově závislé a pomáhají jim zbavit se drog skrze modlitbu a práci. Tento projekt je velmi úspěšný, proto Fr. Hans otevřel jedenáct farem v Brazílii a založil podobné farmy v Německu.