Kříž a půlměsíc

Kříž a půlměsíc:
Postavení křesťanů v Libanonu a na Blízkém Východě je ohroženo.

Libanon, Palestinu, Jordán nebo Egypt křesťané opouštějí. Vyvstává tak riziko, že v budoucnu už v Jeruzalémě žádní křesťané nebudou. Důvodem tohoto moderního exodu je rozmach a násilné šíření islámu. Přítomnost neovlivněného křesťanství na Blízkém východě skončila v 7. století vznikem Islámu. Jeho zakladatel, Mohammed, považoval sám sebe za proroka poslaného Bohem – Alláhem. Jemu Alláh zjevil svou vůli skrze svatou knihu Korán. Této vůli které se musí všichni lidé podrobit. Učení Mohammeda způsobilo náboženskou a kulturní revoluci ve vztahu člověka k Bohu a představách o něm.