Kříž svatého Františka

Kříž svatého Františka:
Dokument o kříži z kostela svatého Damiána v Assisi.

Kříž z kostela svatého Damiána v Assisi se řadí mezi nejznámější umělecká díla na světě. Právě pod ním prodléval svatý František dlouhé hodiny a tato kontemplace se proměnila na mystiku kříže, která ho provázela až do konce života. Z uměleckého hlediska kříž obsahuje mnoho barevných výjevů postav a symbolů, díky čemuž patří k nejcennějším františkánským relikviím a nejčastěji reprodukovaným ikonám Ukřižovaného Krista. V dokumentu italské produkce nás kazatel Papežského domu, františkán P. Raniero Cantalamessa, seznámí s jeho historií a bude nás provázet událostmi popsanými v Evangeliu sv. Jana.